Hi ha vàries formes de fer jocs basats en laberints, aquí en veurem un, on el moviment del personatge està adaptat al camí del laberint, que acostuma a ser molt quadriculat

Dibuix del laberint

Per dibuixar una quadrícula anem a editar el fons de l'escenari i triem el modi vectorial. Si poseu l'ampliació al màxim, amb l'eina de fer quadrats i el gruix de pinzell adequat cal dibuixar un quadrat com el de la imatge següent a l'angle superior esquerre de l'escenari.

A continuació hem de duplicar el quadrat que acabem de dibuixar i el col·loquem tot encaixant exactament les vores. Ho veurem més clar si disminuïm una mica el zoom:

Finalment cal anar repetint el procés fins a omplir tot l'escenari, de manera que quan tenim dos quadrats els podem duplicar els dos a l'hora, després els quatre i així succesivament. D'aquesta manera hem dibuixat una quadricula on cada quadrat mesura 20 passos de costat.

Un cop tenim la quadricula, el que cal fer és dibuixar-hi a sobre les parets del laberint, de manera que hem d'anar emplenant els quadrats que calgui per que el laberint acabi agafant la forma adequada, per exemple aquesta:

Dibuix del personatge

Un cop tinguem el laberint dibuixat, ens hem de centrar en el personatge, l'hem de dibuixar de manera que càpiga dins d'un dels quadrats del laberint, per exemple així:

En aquesta imatge la quadricula ens ha de servir per dibuixar el personatge a la mida adequada, però no n'ha de formar part.

En mòduls anteriors hem aprés a moure un objecte amb les fletxes del teclat. Anem a escriure unes instruccions per situar el personatge a l'inici del laberint i que es mogui 20 passos en la direcció assenyalada:

Ara podem moure el personatge lliurement per l'escenari, de manera que els moviments coincideixen amb la quadrícula. Ara bé, els moviments no tenen en compte les parets del laberint. Anem a donar-li instruccions perquè pugui detectar obstacles i hi pugui respondre d'alguna manera. Per fer-ho utilitzarem els sensors de colors, en aquest cas mirarem si el personatge toca el color que té la paret del laberint:

Ara només ens quedaria posar una condició de finalització del laberint. Podem fer una cosa tan senzilla com posar un punt verd a la sortida del laberint i controlar si el personatge toca el punt verd per donar el joc per finalitzat o passar al següent nivell.