Històries interactives

Continguts

 • Entendre l'escenari de l'Scratch
 • Dibuixar i canviar fons de l'escenari
 • Associar codi a l'escenari
 • Canviar els vestits dels personatges i els fons de l'escenari
 • Dissenyar efectes de transició senzills.

Prerequisits

 • Variables elementals
 • Repeticions elementals
 • Nombres aleatoris
 • Estampar objectes
 • Amagar i mostrar objectes

Introducció

En aquest mòdul veurem les possibilitat d'Scratch per realitzar petites presentacions i crear històries interactives.

La idea és realitzar una seqüència de pantalles on podrem anar cap endavant i cap enrere, com si fos una projecció de diapositives, una típica presentació d'ordinador o una petita història. Provarem de fer efectes de transició quan canviem de pantalla, per explorar les possibilitats de moviment i els efectes gràfics que es poden fer amb Scratch.

Apartats

 • Apartat 1: Presentacions (I): L'Escenari d'Scratch
 • Apartat 2: Presentacions (II): Afegir elements per canviar de fons
 • Apartat 3: Presentacions (i III): Efectes de transició
 • Apartat 4: Animació de personatges