Podem afegir efectes de transició entre les diferents pantalles de les nostres presentacions fetes amb Scratch. Per això farem servir els efectes gràfics que es poden aplicar a l'escenari i també a qualsevol personatge.

Els efectes gràfics es troben a la categoria "Aspecte" i tenim tres instruccions que els controlen. Podem escollir entre set tipus d'efectes diferents. Si premem sobre les instruccions "augmenta… l'efecte …" o "fixa l'efecte … a …" podem veure directament l'efecte que es produeix. La instrucció "treu els efectes gràfics" restableix la imatge de l'escenari al seu estat original, sense cap efecte aplicat.

Proveu els diferents efectes sobre un fons importat a l'escenari.

El primer efecte que fabricarem serà pixelar. Aquest efecte va augmentant la mida dels punts que composen la imatge, fins que pràcticament no es pot reconèixer. Quan la imatge estigui en aquest estat, la canviarem i l'hi aplicarem l'efecte contrari per tornar a l'aspecte original però amb la imatge canviada. D'aquesta forma estem creant una mena de transició entre diapositives.

Per fer l'efecte més suau i més dinàmic farem una repetició. Hem de fer servir la instrucció "repeteix …" que podem trobar a la categoria de control. A dins hi hem de posar el codi que volem repetir i a la casella, les vegades que ho farem. L'estructura del codi per realitzar l'efecte seria la següent:

Hem posat una espera de 0,1 segons entre canvi i canvi que podem modificar en funció de les nostres preferències.

Proveu de variar les repeticions i els temps d'espera entre canvis.

Aquest codi faria la primera part de l'efecte i deixaria la imatge com desfeta. És el moment de canviar d'imatge i fer el procés contrari. Caldrà canviar "augmenta -20 l'efecte pixelar".

El codi complet del nostre efecte seria el següent:

És important que el nombre de repeticions i els valors dels canvis d'efecte siguin els mateixos perquè la imatge quedi en el seu estat original. Si volem fer petites variacions podríem acabar amb la instrucció "treu els efectes gràfics".

Podem fer diferents efectes canviant els blocs "augmenta l'efecte …". Proveu els diferents efectes de l'Scratch amb aquest codi.

Per integrar els efectes a la presentació haurem de fer que la instrucció del mig que canvia el fons de pantalla sigui diferent si el missatge l'envia el botó anterior o el següent. Simplificarem aquesta idea i farem codis diferents per a cada cas. Així doncs, el codi dels botons "Anterior" i "Següent" serà:

Una alternativa seria utilitzar diferents efectes segons si anem cap endavant o cap enrere.

Finalment restaria el codi del botó "Inici" que és el més senzill de tots. Només hem de posar el valor 1 a la variable "Fons" i canviar el fons. Podem aprofitar aquest codi per inicialitzar l'aplicació.

El codi es el següent:

La variable Fons pot prendre valors majors que la quantitat de fons que tinguem a l'Escenari i fins i tot valors negatius. Tot funciona perquè la instrucció "canvia el fons a …" en realitat el que fa és una operació de mòdul amb el valor que apliquem.