Per passar les pàgines de la nostra presentació ho podem fer per temps, com a l'apartat anterior, o mitjançant uns botons que permetin controlar la presentació. Posarem tres personatges: un per anar cap endavant, un per anar cap enrere i un per tornar a la pàgina d'inici:

Començarem pel botó "Següent" que hauria de canviar el fons de l'Escenari, fem servir la mateixa instrucció que teníem a l'apartat 1 "Següent fons de pantalla". Però aquesta instrucció no la trobarem dins de la categoria "Aspecte" del nostre personatge. Aquesta instrucció pertany a l'Escenari i per fer-la servir haurem de trobar un mecanisme per comunicar el botó i l'escenari. Aquest mecanisme és el d'enviament de missatges, del que ja hem parlat al mòdul 2. Recordem que les instruccions necessàries les trobem a la categoria "Esdeveniments".

Una vegada hem creat el missatge "següent" el codi del botó és força senzill. Simplement hem d'enviar el missatge quan es premi el botó "Següent" fem servir la instrucció "quan es cliqui aquest personatge" que trobarem a "Esdeveniments".

El codi per enviar el missatge seria aquest:

Hem afegit la instrucció "atura aquest programa" com a acabament del nostre codi. En aquest cas no és del tot necessari, però és convenient acostumar-se a definir acabaments pels blocs de codi.

Enviant aquest missatge deixem la responsabilitat de canviar de pàgina a l'escenari, que, per altra banda, és qui ho sap fer. L'escenari ha d'interceptar aquest missatge i fer la feina. El codi és molt simple, només hem de respondre al missatge "següent" amb la instrucció "següent fons de pantalla". Per escriure aquest codi hem de prémer sobre l'escenari i escollir la pestanya "Programes".

El codi per a la resposta de l'escenari seria el següent:

El mateix hem de fer pels altres dos botons de control de la presentació. El botó "Inici" enviarà el missatge "inici" i el botó "Anterior" el missatge "anterior".

El codi de resposta del botó "Inici" ha d'establir el fons de pantalla al primer fons. Hem de fer sevir la instrucció "canvia el fons a fons1" de la categoria "Aspecte".

Per canviar el fons a l'anterior podríem pensar en fer servir la instrucció "anterior fons de pantalla", però no existeix a Scratch. Ara bé, si mirem bé la instrucció "canvia el fons a …" veurem que hi ha vàries opcions, entre elles la d'anar al fons anterior.

El codi de resposta al missatge "anterior" per part de l'escenari seria el següent:

Fixeu-vos què passa quan estem al primer fons i anem a l'anterior.

Finalment seria interessant definir un punt d'entrada pel nostre programa que podria ser simplement establir el fons de pantalla al primer o forçar l'enviament d'un missatge d'inici. Com que ja tenim definit com anar a la pantalla d'inici, podem fer el codi per començar l'execució del programa de la següent forma: