Els personatges

A la zona verd fosc hi ha els diferents personatges que estem utilitzant. Si fem clic a la "i" d'un personatge en concret veurem totes les seves propietats:

Podem veure i modificar diferent característiques del personatge, algunes de les quals es poden modificar també en mode execució. Si anem variant la direcció, veurem com afecta al personatge. Si combinem la variació de la direcció amb l'estil de rotació veurem també com afecta la combinació d'ambdues propietats. Per canviar aquestes propietats en mode execució tenim aquestes instruccions:

Fixeu-vos que la direcció no és com el sistema de coordenades al que estem acostumats:

 • 90 és a la dreta.
 • -90 és a l'esquerra.
 • 0 és amunt.
 • 180 és avall.

I, òbviament, podem posar qualsevol valor entre -180 i 180 per a indicar una direcció concreta, on els valors positius assenyalen a la dreta i els negatius a l'esquerra:

Duplicar, eliminar, i canviar la mida dels personatges

Els personatges que veiem a l'escenari (zona vermella) els podem manipular directament amb els botons que tenim a la zona groga.

Aquests quatre botons permeten:

 • Tampó: Duplica el personatge de l'escenari on s'aplica el tampó, de manera que crea un nou personatge a la zona verd fosc.
 • Tisores: Elimina el personatge de l'escenari on s'apliquen les tisores, de manera que elimina el personatge de la zona verd fosc.
 • Engrandir: Augmenta la mida del personatge de l'escenari on s'aplica (botó amb les fletxes enfora).
 • Empetitir: Disminueix la mida del personatge de l'escenari on s'aplica (botó amb les fletxes endins).

Crear nous personatges

Per afegir un nou personatge al nostre projecte tenim quatre opcions diferents, com podem veure a la zona emmarcada en color blau fosc:

 • Triar un personatge de la galeria d'Scratch.
 • Dibuixar-lo nosaltres.
 • Pujar una imatge.
 • Fer una foto amb la càmera de l'ordinador per incorporar-la com a nou personatge.

En qualsevol cas, si posteriorment volem modificar aquesta imatge ens trobarem amb un editor d'imatges, el mateix que si volem partir d'un dibuix fet per nosaltres. Aquest editor d'imatges pot treballar en mode vectorial o en mode mapa de bits, amb aquestes dues aparences:

Ambdós entorns de dibuix són molt similars i només difereixen respecte les eines pròpies de cada entorn.

Ara seria un bon moment per practicar amb els personatges, de jugar amb les diferents opcions que hi ha. Podeu seguiu les vostres intuïcions en utilitzar l'editor d'imatges, i recordeu que podeu passar d'un mode a l'altre en qualsevol moment.

L'escenari

La zona emmarcada en vermell és l'escenari, on els personatges executaran les accions que haguem programat.

L'escenari té 480 píxels d'amplada per 360 píxels d'alçada i al centre mateix de l'escenari hi ha el punt (0,0). Per tant, la coordenada x tindrà valors situats entre -240 i 240, i la coordenada y entre -180 i 180.

Podem veure com varien els valors de les coordenades del ratolí i d'un personatge quan els movem per l'escenari. Cal fixar-se que les coordenades del ratolí estan just a sota de l'escenari, mentre que les coordenades del personatge estan sota de la seva imatge a la part superior dreta de la zona de programació (de color morat). De fet, en el personatge, el que indiquen aquestes coordenades és la posició del "centre" del personatge (el seu centre de rotació).

Dibuixar amb els personatges

Totes els personatges d'Scrath tenen associat un llapis, que podem activar amb la instrucció 'baixa el llapis' de la categoria 'Llapis' i desactivar amb la instrucció puja el llapis. Quan està actiu, quan es mou el personatge el llapis va dibuixant la seva trajectòria, la qual cosa ens permet fer dibuixos. Aquests dibuixos es fan sobre una capa que és comuna a tots els personatges, per això la instrucció 'neteja', de la mateixa categoria 'Llapis' no esborra solament els dibuixos fets per un personatge, sinó tots els dibuixos que es trobin en la capa de dibuix. Cal tenir en compte que la 'punta' del llapis està situada al centre de rotació del personatge. Aquest llapis té associat un color, una intensitat i un gruix que podem canviar de forma dinàmica amb les instruccions corresponents.

D'altra banda, els personatges també tenen una instrucció que es diu 'estampa', que els permet deixar estampat a la capa de dibuix una imatge d'ell mateix.