Annex 2. Connexions d'Scratch amb el món real

La versatilitat d'Scratch ha fet que en els últims anys hagin aparegut multitud d'adaptacions que permeten connectar-lo amb el món real i interactuar amb ell.

El Ministerio de Educación va publicar aquest MONOGRÁFICO: Desarrollos de Scratch para robótica, Enchanting y S4A, on es recullen algunes de les adaptacions que comentem a continuació.

Aquest llistat no és exhaustiu, però mostra alguna de les adaptacions més conegudes.


ScratchBoard / PicoBoard

És la placa més senzilla que podem trobar, i la més fàcil d'utilitzar.

Una vegada hem instal·lat els controladors i endollat l 'USB, l'Scratch reconeix la placa automàticament.

Les dues peces per controlar aquesta tarja son 'valor del sensor ….' i 'sensor … activat'. Si premem el botó dret del ratolí sobre qualsevol d'aquestes peces apareix un menú on podem trobar l'opció 'Mostra l'inspector del tauler de Scratch'. Aquest inspector ens permet veure el valor dels sensors de la placa.

L'inspector del tauler de l'ScratchBoard:

Connectant aquesta placa tenim a la nostra disposició el següents sensors:

  • Un lliscador (potenciòmetre) que retorna un valor en funció de la seva posició.
  • Un sensor de llum (fotoresistència) que ens permet rebre informació de la quantitat de llum que rep la placa.
  • Un sensor de so (micròfon) que ens permet mesurar la intensitat del so que li arriba.
  • Un botó (polsador) que ens indica si està premut o no.
  • Quatre sensors A, B, C i D que mesuren la resistència.

Podeu trobar més informació a


PicoCAT

Aquesta placa és una evolució de la PicoBoard, desenvolupada a Catalunya per l'equip Robolot.

Els sensors de la PicoCAT són bàsicament els mateixos que la PicoBoard, i a més a més també incorpora un joystick.

Cal destacar que aquesta placa està explícitament suportada per a Linkat.

Podeu trobar més informació a


Scratch for Arduino

arduino_uno_test.jpg

Arduino es un producte Open-Source molt popular per a controlar i programar robots. En ser un projecte obert hi ha una gran quantitat d'exemples i llibreries llestes per utilitzar-se amb Arduino.

Scratch for Arduino (S4A) és una adaptació d'Scratch desenvolupada pel Grup de Programació Smaltalk del Citilab (Cornellà) que permet que Scratch intercanviï informació amb una placa Arduino.

L'adaptació consisteix en un conjunt de funcions (blocs) que permeten activar i desactivar pins de sortida de la placa Arduino; tanmateix també permet rebre informació sobre els estats dels sensors connectats a la placa.

Aquestes són algunes de les coses que podem fer:

Podeu trobar més informació a


Picaxe / Imagina

Les plaques Picaxe estan formades per un conjunt de microcontroladors molt fàcils de programar, dissenyats inicialment per a l'ensenyament. Aquest sistema utilitza una nova generació de microcontroladors flash de baix cost.

picaxe.jpg

La placa Imagina està basada en Picaxe i ha estat desenvolupada per l'equip Robolot per encàrrec del Departament d'Ensenyament.

imagina.jpg

Ambdues plaques es poden controlar amb l'adaptació d'Scratch desenvolupada pel Citilab, Scratch for Arduino (S4A).

Podeu trobarm més informació a


Lego WeDo

El Lego WeDo és un kit de construció de robots pensat per a introduir els nens a la robòtica. Els diferents elements encaixen perfectament amb la resta d'elements constructius de Lego, i poder-los integrar així amb muntatges fets amb material del mateix joc de construcció.

L'Scratch inclou diferents controls de motors al bloc de moviment (que podem activar des d'Edita - Mostra els blocs de Motor) i diferents tipus de sensors al bloc de sensors. Aquests són els elements que podem utilitzar amb el Lego WeDo.

Podeu trobarm més informació a


Enchanting: Scratch per a Lego Mindstorms NXT

Lego Mindstorms és una línia de jocs d'experimentació centrats en la robòtica, les possibilitats del qual en fan una eina apreciable en entorns didàctics des de l'escola primària a la universitat.

L'equip conté un microcontrolador, sensors i motors, tots integrables amb la resta de material Lego.

Lego Mindstorms pot ser utilitzat per construir un model de sistema integrat amb parts electromecàniques controlades per un ordinador. Pràcticament tot pot ser representat amb les peces tal com en la vida real, com un elevador o robots industrials.

Enchanting és una adaptació d'Scratch per treballar amb Lego Mindstorms NXT.

Per habilitar la connexió d'Enchanting amb el brick NTX cal instal·lar prèviament una sèrie de programari a l'ordinador (Controlador NXT, Java JDK i LeJOS NXJ)

L'aspecte que té aquesta adaptació d'Scratch és la següent:

Podeu trobar més informació a


Scratch for Second Life

Second Life és un món virtual en 3D que permet a l'usuari viure una mena de vida paral·lela o de "segona vida". La major part d'aquest món virtual és creat pels propis residents. No es tracta d'un joc sinó d'un espai d'intercanvis que pretén ser tan variat com la vida real. L'univers té igualment el seu "sistema econòmic": els residents poden crear i vendre coses (roba, cases…) i els intercanvis es fan en dòlars Linden, una moneda virtual que pot ser canviada per moneda real.

Scratch for Second Life (S4SL) és una forma diferent d'afegir comportaments i interactivitat als objectes de Second Life. S4SL permet que la vostra mascota a Second Life es comporti com el gat d'Scratch, canviar el seu comportament davant certes condicions, automatitzar comportaments, fer que casa vostra respongui davant la vostra presència…

L'aparença és la següent:

El funcionament implica que els programes que es creen des d'S4SL generen un script Linden que cal copiar i enganxar a Second Life.

Podeu trobar més informació a