Seguretat


L'Àrea de Competència 4 del Marc comú de Referència de la Competència Digital Docent està dedicada a la Seguretat.

Dediquem aquest mòdul en exclusiva degut a la seva importància i impacte.

Al llarg d'aquest mòdul us facilitarem informació per la protecció de la informació i les dades personals, la protecció de la identitat digital, la protecció dels continguts digitals així com mesures de seguretat i ús responsable i segur de la tecnologia.


Continguts

  • Protecció de la informació i dades personals
  • Protecció de la identitat digital
  • Protecció dels continguts digitals
  • Mesures de seguretat i ús responsable i segur de la tecnologia
  • Protecció de la salut
  • Protecció de l'entorn


Pràctiques