Marc Comú de la Competència Digital Docent


El Digital Education Action Plan de la Comissió Europea estableix el DigCompOrg: marc europeu de competència digital dels centres.

En aquest marc, les dimensions que compondran la Competència Digital Docent seran les següents:

Les Àrees de Competència del Marc Comú de la Competència Digital Docent seran les següents:

  • Àrea de Competència 1: Informació i alfabetització informacional
  • Àrea de Competència 2: Comunicació i Col·laboració
  • Àrea de Competència 3: Creació de continguts digitals
  • Àrea de Competència 4: Seguretat
  • Àrea de Competència 5: Resolució de problemes

Al llarg d'aquest Mòdul 4 us facilitarem recursos per desenvolupar les Àrees de Competència 1,2,3 i 5, deixant la 4, Seguretat, pel següent mòdul, ja que aquesta té una gran importància per la nostra societat actual.


Continguts

Marc Comú de la Competència Digital Docent:

  • Àrea de Competència 1: Informació i alfabetització informacional
  • Àrea de Competència 2: Comunicació i Col·laboració
  • Àrea de Competència 3: Creació de continguts digitals
  • Àrea de Competència 5: Resolució de problemes


Pràctiques