Eines de coordinació. Serveis de suport, incidències i peticions


Aquest mòdul orienta sobre com realitzar les tasques del dia a dia d’un/a coordinador/a TIC.

En primer lloc conèixer els mecanismes de seguretat i manteniment dels sistemes operatius i programari dels ordinadors, per gestionar un nombre elevat d'ordinadors.

I conèixer i fer servir el SAU (Servei d'Atenció Unificat) del Departament d'Ensenyament per solucionar els problemes i fer les peticions necessàries.


Continguts

  • Programari específic per la coordinació: còpies de seguretat i clonació, "congelació" d'ordinadors.
  • El SAU per la resolució de problemes.
  • El SAU per la gestió de necessitats.
  • El servei de manteniment preventiu planificat
  • El servei de suport a través del SAU.


Pràctiques

  • Pràctica 1 Gestió del programari als ordinadors del centre.