Infraestructures, equipaments i serveis TIC


En aquest mòdul veurem com s'organitza l'Àrea TIC i quins serveis ens proporciona el nou model de gestió dels serveis TIC de la Generalitat de Catalunya donant així resposta a l’Acord de Govern del mes d’octubre del 2011 on s’aprovà la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

També donarem informació referent a la Connectivitat i les telecomunicacions que encontrem als centres educatius, així com a les característiques dels equips de Lloc de treball i del servei d'impressió.


Continguts

  • Connexions de dades - Router, ADSL, fibra òptica…
  • Xarxes d'Àrea Local - Rack, Switch, WiFi…
  • Equipaments TIC - Ordinadors, portàtils, projectors, PDI…
  • Servei d'Impressió - Impressió, còpia, escanneig, quotes…
  • Programari dels ordinadors - Guies dels sistemes operatius i programari antivirus


Pràctiques