Pensament computacional


Aquests materials s'han elaborat per donar resposta a diverses modalitats formatives:

  • D'una banda s'utilitzen com a materials de suport als cursos telemàtics oferts pel Departament d'Ensenyament a l'entorn Odissea amb seguiment per part de persones tutores.
  • D'altra banda també s'han pensat per a la seva utilització com a materials auto formatius sense seguiment per persones tutores.


Programació

Robòtica