Comuniquem-nos amb plaques micro:bit


En aquest apartat connectarem el mòbil amb una placa micro:bit mitjançant bluetooth i n'obtindrem les dades que mesura.


Respondrem a les següents preguntes:


 • Quines característiques tenen les plaques micro:bit?
 • Com puc vincular una placa micro:bit al mòbil?
 • Com puc connectar amb una placa micro:bit?


Les plaques micro:bit són sistemes ARM de maquinari obert dissenyats per la BBC i adreçats a entorns educatius. Cada micro:bit incorpora diversos components:

 • Matriu de LEDs
 • Sensor de llum
 • Sensor de temperatura
 • Acceleròmetre
 • Magnetòmetre
 • Botons
 • Pins de connexió I/O
 • Comunicació per Ràdio
 • Antena Bluetooth

La placa es pot alimentar amb 2 piles de 1,5V o bé mitjançant el connector microUSB.La programació de la placa es pot fer des de qualsevol navegador en el lloc web de Microsoft MakeCode. L'entorn inclou un sistema de programació per blocs i un simulador de la placa. A partir del programa es genera un únic fitxer amb extensió .hex que es pot transferir a la placa si està connectada a l'ordinador (es mostra com una unitat de disc USB).

Per poder connectar la placa al mòbil cal incloure l'extensió Bluetooth. A més, en el programa s'han d'iniciar els serveis corresponents als sensors que han de proporcionar dades a l'App. Per exemple, si només es volen obtenir valors de temperatura els blocs serien

El fitxer resultant és microbit-temperatura.hex

Les plaques micro:bit funcionen amb Bluetooth BLE. Per iniciar la vinculació a un mòbil cal prémer els botons A + B + Reset fins que s'hagin encès tots els LEDs de la matriu. Així, la placa és visible des del mòbil i es pot fer la vinculació.En l'entorn d'App Inventor cal incloure l'extensió BLE i l'extensió micro:bit. Els blocs per connectar a la placa són els descrits en l'apartat de connexió a dispositius BLE.

En el disseny de l'App afegim una etiqueta per mostrar la temperatura (lblTemperatura) i un component Microbit_Temperature.

No oblideu establir la propietat BluetoothDevice del component Microbit_Temperature1 !

Pel què fa als blocs, quan s'estableix la connexió s'inicia el monitoreig de la temperatura

i quan es rep el valor de temperatura que transmet la micro:bit es mostra en l'etiqueta