Connectem amb dispositius Bluetooth LE


En aquest apartat utilitzarem una extensió del MIT que ens permet comunicar-nos amb dispositius Bluetooth BLE.


Respondrem a les següents preguntes:


  • Com puc obtenir i instal·lar l'extensió BLE?
  • Com puc vincular un dispositiu BLE amb un mòbil?
  • Com puc connectar amb un dispositiu BLE?

La comunicació entre els mòbils i altres dispositius/perifèrics propers s'estableix mitjançant Bluetooth. Les versions més actuals (4.0+) s'anomenen Bluetooth Low Energy (BLE). Malauradament, App Inventor no incorpora blocs de forma nativa per aquesta versió de Bluetooth, i cal usar una extensió desenvolupada pel MIT.

Exemples de plaques que usen BLE són les d'Arduino i la Micro:bit.


El primer pas per usar un dispositiu BLE és la vinculació i la connexió amb el mòbil. La vinculació es fa des del mòbil de la mateixa forma que amb altres perifèrics (auriculars, teclats, pals de selfie …) Cada perifèric es dona a conèixer mitjançant un nom concret, i pot ser que la vinculació precisi un PIN o contrasenya determinada.

En un nou projecte d'App Inventor:

- Incorporeu-hi l'extensió BluetoothLE:

- Incorporeu-hi els components:

  • 4 botons dins d'un Horizontal Arrangement (btnScan, btnStopScan, btnConnect i btnDisconnect)
  • 1 etiqueta (lblStatus)
  • 1 listView (lstBLE)

- Incorporeu-hi els blocs:

Els blocs d'App Inventor necessaris per connectar amb un dispositiu són els mateixos, independentment del dispositiu que es tracti:

  • Escaneig per obtenir el llistat de dispositius BLE propers

  • Tria del dispositiu amb el que es vol connectar
  • Connexió/desconnexió amb el dispositiu triat

Un cop establerta la connexió, cada dispositiu es comunica amb el mòbil d'una forma determinada.