Comuniquem dos dispositius mòbils via bluetooth - Programem els rols


En aquest apartat utilitzarem el Bluetooth per intercanviar informació entre dos dispositius mòbils.


Respondrem a les següents preguntes:


  • Com gestionar l'intercanvi de missatges mitjançant Bluetooth?
  • Com fer que una mateixa aplicació funcioni com a servidor o com a client de la connexió Bluetooth?

Programem el rol de servidor

Per poder iniciar la comunicació, el dispositiu que faci de servidor s’haurà de posar a l’escolta. Per fer-ho haurà comprovar que el Bluetooth està activat:Aquest mateix bloc ens serveix pel cas que el dispositiu actuí de client ja que es limita a comprovar que el Bluetooth està activat.

Un cop tinguem el dispositiu Bluetooth actiu, caldrà posar-se a l’espera per acceptar la connexió del dispositiu que actuarà de client:Tan bon punt l’altre dispositiu s’hagi connectat amb el nostre, mostrarem el vertical arrangement VAServidor, ocultarem el VAInicial i informarem a l’usuari que s'ha establert la connexió:Ara tan sols ens queda escoltar el canal de comunicació periòdicament per veure si hem rebut informació de l’altre dispositiu. Per fer-ho utilitzarem l’objecte ClockServidor, que cada cert temps consultarà si hi ha informació pendent de llegir en el canal de comunicació. En cas que hi hagi dades pendents de llegir, les llegirem i les mostrarem a través del label LRebutServidor.

Hem configurat la propietat Timer de l'objecte Clock a 1 segon (1000 ms) en la finestra de disseny, però aquest temps es pot modificar en funció de les necessitats de l’aplicació.Quan l'usuari faci click en el botó Enviar, si la connexió segueix activa i l'usuari ha escrit alguna cosa en el camp adient, enviarem la informació que hi hagi introduït.Dissenyem el rol de client

La part corresponent al client serà molt semblant tot i que l’establiment de la connexió serà una mica diferent.

Per establir la comunicació actualitzarem el listPicker LPClient que ens permetrà escollir amb quin dispositiu prèviament aparellat ens volem connectar.Recordem que l'aparellament entre els dispositius s'ha de fer abans d'iniciar l'aplicació. El sistema recorda quins dispositius té aparellats, i és aquesta informació la que mostrem dins el listPicker LPClient.

Un cop escollit un element del llistat, demanarem de connectar-nos-hi cridant la funció BluetoothClient1.Connect. Aquesta crida ens retornarà un valor booleà que utilitzarem per adequar la interfície al funcionament en mode client si el resultat és positiu. En cas que s'hagi pogut establir la comunicació ens retornarà el valor cert i aleshores modificarem la interfície mostrant l'objecte VAClient i ocultant VAInicial i enviarem un missatge via Bluetooth per avisar l'altre usuari que ja s'ha establert la comunicació. En cas que no s'hagi pogut establir la comunicació mostrarem un missatge d'error.Per gestionar la recepció de dades usarem una crida a l’esdeveniment ClockClient.Timer (un clock diferent del que usem en cas de funcionar com a servidor) amb una estructura idèntica però cridant a l'objecte BluetoothClient enlloc de BluetoothServer.Es podria fer utilitzant un sol Clock pels dos modes de funcionament però aleshores caldria diferenciar en quin mode estem actuant per utilitzar els objectes adients.

L’enviament de dades actuant com a client també serà molt semblant a com ho fem des del rol servidor. Tan sols difereix en l'objecte utilitzat, BluetoothClient enlloc de BluetoothServer.I per concloure l'app, programarem el botó Desconnecta per tancar la connexió establerta amb l'altre dispositiu. Aquest botó està fora dels vertical arrangements ja que es comú per tots dos modes de funcionament. En funció del vertical arrangement visible, desconnecta l’objecte BluetoothClient o el BluetoothServidor segons convingui, desactiva els clocks i reconfigura la pantalla de l'app.