Dades locals


En aquest bloc veurem com podem emmagatzemar dades en un dispositiu mòbil de forma permanent.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


  • Com puc emmagatzemar diferents tipus de dades?
  • On s’emmagatzemen aquestes dades?
  • Com puc estructurar les dades emmagatzemades usant l’objecte TinyDB?
  • Com puc comunicar diferents finestres d’una app?


Apartats amb conceptes i descripcions

  1. Desem informació al mòbil. Treballem amb dades permanents
  2. Emmagatzemem diferents tipus de dades Enriquim la informació associada una fotografia.
  3. Estructurem la informació Creem una agenda.

Fonts documentals