Índex del Bloc


En aquest bloc trobarem informació sobre com utilitzar diferents components i sensors que ofereix App Inventor, així com exemples d'aplicacions amb aquests components i sensors.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


  • Quins components i sensors hi ha a App Inventor?
  • Quines funcionalitats permeten incorporar a una app aquests components i sensors?


Apartats amb conceptes i descripcions

  1. Reconeixement de veu. Creació d'una app que reconegui un missatge de veu
  2. Sensors d'inclinació i orientació. Fem ús d'aquests sensors que incorpora el mòbil
  3. Selector de llista (listPicker). Fem ús del selector per mostrar ubicacions en un mapa