Reconeixement de veu


En aquest apartat veurem com crear una app que reconegui un missatge de veu, n'intrepreti el contingut i actuï en conseqüència.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


  • Com funciona el component SpeechRecognizer?
  • com es pot crear un procediment a AppInventor?


App Inventor incorpora un component que permet reconèixer la veu d'un usuari i transformar-la en text. Aquest component és l'SpeechRecognizer.Anem a fer una app que ens plantegi una operació, una suma, a la que haurem de donar el resultat parlant. L'app haurà de reconèixer la veu i verificar que el resultat que estem dient és el resultat correcte de la suma.


L'idioma en el que hem de parlar amb el mòbil ha de ser el mateix amb el que el tenim configurat


El disseny de la pantalla és molt senzill, només calen uns texts fixes i dos Label més que contindran els sumands, que s'obtindran de forma aleatòria.


Creem un procediment

El primer que farem serà crear un procediment que, en cridar-lo, executi la lògica del programa.


La primera part del programa consistirà en obtenir dos valors aleatoris, mostrar-los en pantalla i demanar el resultat de la suma:El que cal fer ara és definir que ha de passar quan s'obtingui el text. El que cal és verificar si el resultat donat coincideix amb la suma dels dos sumands. Si és així apareixerà un missatge de felicitació, i en cas contrari un d'error:Finalment, només cal fer que quan s'iniciï l'app hi hagi una crida al procediment que hem creat i on hi ha tota la lògica del programa: