Crear una Fusion Table


En aquest apartat trobarem com crear un document del tipus Fusion Table des del nostre Drive de Google que posteriorment utilitzarem des d'App Inventor.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


 • Com crear una Fusion Table?
 • Quins tipus de camps accepta?
 • Com podem introduir informació i veure-la posteriorment?


D'entre les diferents opcions d'accés a dades que ens ofereix l'App Inventor, les Fusion Tables són les més versàtils i fàcils d'utilitzar. Un dels motius principals és que hi podem accedir també des del Drive de Google.


Per crear una Fusion Table només ens cal anar al Drive i crear-la com qualsevol altre tipus de document més:En cas que no ens aparegui aquesta possibilitat el que hem de fer és anar a l'opció Connecta més aplicacions i triar-la de la llista d'opcions:Pot donar-se el cas que, malgrat haver fet aquesta connexió, la creació d'una nova Fusion Table no funcioni correctament. És una errada detectada i informada per Google que se soluciona creant la nostra primera Fusion Table des d'aquest enllaç


Per crear la nostra primera Fusion Table li hem de dir que volem crear un taula buida (Create empty table):Un cop fet això ens apareixerà una proposta de taula amb quatre camps. Per configurar la taula amb els camps que nosaltres necessitem anem a Edit → Change columns i trobarem que els quatre camps que hi ha corresponen als quatre tipus de dades que les Fusion Tables poden emmagatzemar:

 • Text. Li podem modificar el format per tal que hi pugui haver un enllaç a una pàgina web, un enllaç a una imatge o un enllaç a altres tipus de continguts
 • Number. Admet diferents formats de nombres tal com podríem fer amb un full de càlcul
 • Location. Podem posar-hi una adreça o el podem configurar per tal que faci referència a dos camps de la nostra taula que continguin la Latitud i la Longitud
 • Date/time. Podem triar el format en què volem aquest camp


A més a més en tots ells, excepte en els camps de tipus Location podem incloure-hi una validació de les dades de manera que es pugui triar des d'una llista desplegable.


A continuació hi ha un exemple d'una taula amb cinc camps:

 • Nom. Un camp de tipus Text
 • DataNaixement. Un camp de tipus Date/time
 • Adreca. Un camp de tipus Location
 • Nivell. Un camp de tipus Text amb validació de dades on només es poden introduir els valors corresponents a qualsevol nivell de primària: Primer, Segon,…Sisè. Fem que tan sols es puguin introduir aquests valors entrant-los en el quadre List of drop-down items.
 • Foto. Un camp de tipus Text amb format Four line image on hi posem la URL d'una imatge i ens la mostra amb una mida que ocupa l'equivalent a quatre línies de text


Fixeu-vos en el nom del camp Adreca. No utilitzem la ç ni caràcters especials ja que les consultes SQL no els gestionen correctament.


En aquesta taula hi hem introduït quatre registres, que podem veure en format llista, en format fitxes o, com que hi ha localitzacions, en format mapa:Compartim

Les Fusion Tables les podem compartir de forma similar als altres documents del Drive de Google, de manera que podem donar permisos d'edició o de visualització a persones concretes.

Si tenim intenció de donar permisos d'edició a molta gent, però no a tothom, la forma més fàcil és crear un grup de Google i assignar-li els permisos utilitzant l'adreça de correu del grup.


Per poder utilitzar una Fusion Table és imprescindible fer-la pública per tothom que tingui l'enllaç. Altrament l'App Inventor ens donarà error.


Cal que tinguem en compte que no hi ha manera de donar permisos d'edició d'una Fusion Table de forma pública a Internet. Els permisos públics són només de lectura.