Índex del Bloc


En aquest bloc veurem com podem personalitzar mapes des d'App Inventor, tot afegint-hi punts o rutes.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


  • Com podem personalitzar mapes?
  • Què és, i com podem utilitzar, el component ActivityStarter?
  • Podem utilitzar mapes d'altres proveïdors?


Apartats amb conceptes i descripcions

  1. El component Mapa. Posicionament de punts i personalització de mapes
  2. Mapes de Google. Mapes i rutes en mapes de Google
  3. El component WebViewer. Mapes d'altres proveïdors