Mapes de Google


En aquest apartat veureu com mostrar mapes de Google, situar-hi punts i dibuixar rutes.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


 • Com puc mostrar un mapa de Google?
 • Com puc destacar un lloc mitjançant un marcador?
 • Com puc mostrar rutes i obtenir indicacions?


En general, per iniciar una app del mòbil s'utilitza el component ActivityStarter. En el cas de mapes de Google, s'ha d'indicar una acció i una URL determinades. El sistema operatiu Android obrirà l'app Google Maps si està instal·lada, o bé el navegador apuntant al lloc web de Google Maps si no ho està.

L'acció (visualitzar) es pot configurar en iniciar:

La URL s'indica mitjançant la propietat DataUri de l'ActivityStarter. Aquesta URL està formada per una part fixa (en funció del tipus de mapa que es vol obtenir) i uns paràmetres (que permeten personalitzar el mapa):

Finalment, es crida a la funció que inicia l'app:Situar punts

En l'exemple següent s'indica el lloc mitjançant la latitud i la longitud, separades per coma:

En comptes d'indicar les coordenades, podeu cercar pel nom:

En general, el nom del lloc contindrà espais, accents o caracters que no estan permesos en una URL. Serà necessari, doncs, codificar-los en ASCII mitjançant el bloc

En l'exemple següent es fa sevir l'adreça escrita en un TextBox per construir el DataUri (el mapa es mostrarà quan es premi BotoMapa) :
Rutes i indicacions

 • Paràmetres:
  • origin (opcional): punt d'inici de la ruta
  • destination: punt destí de la ruta
  • waypoints (opcional): punts intermitjos en la ruta
  • travelmode (opcional): driving, walking, bicycling o transit. Mitjà de transport
  • dir_action (opcional): navigate. El mòbil proposarà iniciar la navegació cap a la destinació amb indicacions


Aquests punt_inici i punt_destí poden ser les coordenades d'un punt (latitud i longitud), l'adreça o el nom d'un lloc. Així doncs, si voleu saber el camí per anar de la Catedral de Barcelona fins al Palau de la Generalitat, les possibilitats que teniu per indicar aquests punts són:

Punt d'inici Punt destí
Catedral de Barcelona Palau de la Generalitat
41.383962, 2.176199 41.38267, 2.1770732
Pla de la Seu, Barcelona Pl Sant Jaume, Barcelona


En qualsevol dels casos, el recorregut que veureu al vostre dispositiu mòbil serà aquest:Rutes amb punts intermitjos

Per mostrar punts intermitjos en una ruta heu d'usar el paràmetre waypoints indicant els punts intermitjos (separats per una barra vertical |). Per exemple, si els punts de la ruta els posem en una llista:

aleshores la crida seria:

i aquest seria el resultat:


Rutes des d'on som

Un altre tipus de recorregut que podeu visualitzar és aquell en el que el punt d'inici és el punt on sou. Per construir una ruta d'aquest tipus heu d'ometre el paràmetre origin (només indicar el paràmetre destination).

A partir d'aquí podeu plantejar diferents aplicacions. Per exemple, una app on hi hagi un ListPicker amb diferents localitzacions emblemàtiques i que, en seleccionar-ne una, us dibuixi el recorregut des del punt on sou:


En aquest exemple veureu un llistat de localitzacions i el mapa del recorregut amb el destí que trieu:
Mostrar mapes

 • Paràmetres:
  • map_action: map
  • center: latitud i longitud del centre del mapa, separades per coma
  • zoom (opcional): entre 0 i 21
  • basemap (opcional): tipus de mapa (roadmap, satellite o terrain)
  • layer (opcional): capes addicionals (transit, traffic o bicycling)

Aquí teniu un exemple del tipus de mapa terrain:

i un exemple del tipus de mapa roadmap amb la capa transit:Street View

 • Paràmetres:
  • map_action: pano
  • viewpoint: latitud i longitud del lloc on es troba l'observador (separades per coma)
  • heading (opcional): angle horitzontal cap on s'adreça la mirada (entre -180º i +180º, 0º indica el Nord)
  • pitch (opcional): angle vertical cap on s'adreça la mirada (entre -90º i 90º, 0º indica sense inclinació)

Aquí teniu un exemple: