Índex del Bloc


En aquest bloc trobarem informació sobre com utilitzar un document de Google Sheets com a base de dades per utilitzar des d'App Inventor, així com diferents formes de mostrar la informació.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


 • Com podem crear una taula amb dades a Google Sheets?
 • Com podem accedir a les dades des d'App Inventor?
 • Com podem fer consultes i mostrar, afegir o canviar dades?
 • Com podem fer consultes a diverses taules alhora?
 • Com podem compartir un script?
 • Com podem accedir a bases de dades obertes?


Apartats amb conceptes i descripcions

 1. Crear una taula a Google Sheets. Creació d'una taula en un document de Google Sheets.
 2. Configurar l'accés. Configuració de l'accés mitjançant un script lligat al document.
 3. Accedir a les dades. Indicacions per accedir a les dades, mostrar-les, canviar-les o afegir-ne.
 4. Consultes incloses en el script. Resum de les consultes que es poden realitzar amb el script i dels paràmetres que cal indicar.
 5. Consultar diverses taules d'un document. Com fer una consulta amb el contingut de dues taules d'un mateix document.
 6. Compartir el script. Configuració de l'accés mitjançant un script independent.
 7. Dades obertes. Accedir a dades disponibles a Internet.