Índex del Bloc

En aquest bloc trobarem informació general sobre l'App Inventor. Parlarem també de les estratègies de pensament que propicia un llenguatge de programació com aquest i les habilitats que fomenten el seu ús com a eina didàctica a l'aula.


Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


  • Què és l'App Inventor?
  • Per què és interessant utilitzar l'Scratch com a llenguatge de programació a l'educació?
  • Com començar amb l'Scratch per apropar-lo a l'aula?


Apartats amb conceptes i descripcions

  1. Què és l'App Inventor. Introducció a l'App Inventor
  2. Hola món! Construcció de la primera app
  3. Controlar events! Estructures condicionals
  4. Fem una foto Inclusió d'una fotografia a l'app


Fonts documentals