Índex del Bloc

En aquest bloc veurem diferents maneres de dibuixar figures geomètriques. Viatjarem des d'una espiral fins a la representació gràfica d'una funció.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


  • Com funcionen els bucles dins d'altres bucles (bucles niats)?
  • ?
  • ?


Apartats amb conceptes i descripcions

  1. Espirals. Dibuix de diferents espirals modificant els paràmetres que hi intervenen