Índex del Bloc

En aquest bloc veurem com podem crear jocs perquè els altres juguin. Quins elements hi ha d'haver per tal que el joc suposi un repte assumible per als jugadors.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


  • Com utilitzarem el plantejament de reptes?
  • Per què és interessant utilitzar l'aprenentatge basat en problemes?
  • Quines estratègies de pensament desenvoluparem?


Apartats amb conceptes i descripcions

  1. Fem un laberint. Construcció d'un laberint i del personatge que hi ha d'escapar
  2. Joc de persecució. Creació d'un joc de persecució entre diferents personatges
  3. Joc tipus Flappy bird. Creació d'un joc tipus Flappy bird