Índex del Bloc

En aquest bloc veurem com podem crear històries interactives. Començarem amb la creació de diferents fons i la navegació entre ells per acabar integrant a la història diferents personatges.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


  • Què és una narració digital interactiva?
  • Com podem utilitzar la creació d'històries interactives com a element motivador?


Apartats amb conceptes i descripcions

  1. L'escenari. Característiques de l'escenari i creació de fons
  2. Canviar de fons. Creació d'elements per navegar entre diferents fons d'escenari
  3. Efectes de transició Creació de transicions en el canvi de fons
  4. Animació de personatges. Creació de personatges per construir la història