Animació de personatges

En aquest bloc veurem com podem completar les nostres històries afegint-hi diferents personatges.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


  • Com podem simular el moviment d'un personatge?
  • Com podem construir una escena on interaccionin diferents personatges?


Afegir un personatge

A l'hora de crear una història hauríem d'afegir-hi també els personatges. Idealment hauríem de triar-ne que tinguin diferents vestits per tal de simular moviment, o també podem crear vestits nous als personatges. Per començar podem triar la Ballerina que té quatre vestits:Animar aquest personatge amb els seus vestits és tan fàcil com fer un programa com aquest:Aquest programa provoca un moviment molt bàsic. Podem aconseguir un efecte molt més interessant si combinem aquest canvi de vestits amb un desplaçament del personatge:Interacció entre personatges

La combinació d'escenaris i personatges ens permet crear tantes escenes com ens permeti la imaginació. Per exemple podem crear aquesta amb tres noies xerrant a una habitació:En aquesta escena la girl7 està asseguda al llit explicant les seves preocupacions mentre que la girl2 està caminant mantenint un diàleg amb la primera. Mentrestant la girl4 té altres coses al cap.


La girl7 inicia la conversa i es manté a l'espera de la resposta:La girl2, sense parar de caminar, contesta la intervenció de la girl7. Quan passin els dos segons desapareixerà la bafarada de la girl2, que seguirà caminant. Llavors continuarà l'execució del programa de la girl7:El programa de la girl7 continua i es dirigeix directament a la girl4. Cal que ens fixem que el programa torna a quedar en espera:Quan s'envia el missatge Maria, els pensaments de la girl4 desapareixen. Aquests pensaments són una bafarada construïda amb l'eina de dibuix i el personatge breakdancer1. Per tant el petit codi que amaga el pensament ha d'estar en ambdós personatges. A més a més el breakdancer1 pot tenir un moviment continu dins la bafarada:Finalment el programa assignat a la girl4 és aquest:Podem trobar aquest projecte en el següent enllaç: Xerrada de noies.