Efectes de transició

En aquest bloc veurem com es poden afegir efectes de transició en canvia d'un fons d'escenari a un altre tot fent servir els efectes gràfics de l'Scratch.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


  • Què són els efectes gràfics de l'Scratch?
  • Com podem utilitzar les transicions en les nostres històries interactives?


Per afegir efectes de transició entre els diferents fons d'escenari farem servir els efectes gràfics que proporciona l'Scratch. Aquests efectes gràfics els podrem aplicar tant a l'escenari com a qualsevol personatge.


Els efectes gràfics els trobem a la categoria Aspecte, on hi ha tres instruccions que els controlen. Les instruccions augmenta l'efecte … en … o fixa l'efecte … a … ens permeten veure directament l'efecte que es produeix. La instrucció treu els efectes gràfics restableix la imatge al seu estat original, sense cap efecte aplicat:Ara podríem provar els diferents efectes sobre un fons de l'escenari o sobre un personatge qualsevol.


Anem a fer una prova amb l'efecte pixelar. Aquest efecte va augmentant la mida dels punts que composen la imatge, fins que pràcticament no es pot reconèixer. Quan la imatge estigui en aquest estat, la canviarem i l'hi aplicarem l'efecte contrari per tornar a l'aspecte original però amb una imatge diferent a la que hi havia originalment. D'aquesta forma estem creant una transició entre dues imatges que podrem utilitzar per a canvis d'escenaris en les nostres històries:Per fer l'efecte més suau i més dinàmic farem una iteració. A dins hi posarem un temps d'espera per poder visualitzar la transició. El codi és el següent:Podem provar a canviar el número de repeticions i els temps d'espera entre canvis.


Aquest codi farà la primera part de l'efecte i deixarà la imatge pixelada. És el moment de canviar la imatge i fer el procés contrari. Cal tenir en compte que la instrucció ha de ser augmenta -20 l'efecte pixelar. El codi complet de la transició que estem programant serà el següent:És important que el nombre de repeticions i els valors dels canvis d'efecte siguin els mateixos en ambdues iteracions per tal que la imatge quedi en el seu estat original. Si volem fer petites variacions podríem acabar amb la instrucció treu els efectes gràfics.


Per integrar els efectes a la nostra història haurem de fer que la instrucció del mig que canvia el fons de pantalla sigui diferent si el missatge l'envia el botó anterior o el següent. Simplificarem aquesta idea i farem un programa diferent per a cada cas on, a més a més, utilitzarem efectes diferents . Així doncs, els codis dels botons Anterior i Següent serà: