Els personatges i l'escenari


L'escenari

L'escenari és on els diferents personatges executaran les accions que hàgim programat.


L'escenari té 480 píxels d'amplada per 360 píxels d'alçada. Al centre de l'escenari hi ha el punt (0,0). Per tant, la coordenada x tindrà valors situats entre -240 i 240, i la coordenada y entre -180 i 180.


Quan entrem per primera vegada a l'entorn de programació de l'Scratch trobem un sol personatge, el gatet, que està situat al mig de l'escenari. Aquest gatet el podem arrossegar lliurement i col·locar-lo en qualsevol altre lloc.


Podem veure com varien els valors de les coordenades del ratolí i d'un personatge quan els movem per l'escenari. Cal fixar-se que les coordenades del ratolí estan just a sota de l'escenari, mentre que les coordenades del personatge estan sota de la seva imatge a la part superior dreta de la zona de programació. De fet, en el personatge, el que indiquen aquestes coordenades és la posició del centre del personatge (el seu centre de rotació).Els personatges

A la zona dels personatges veiem tots els que tenim, en el nostre cas, com que acabem de començar només n'hi ha un. Si fem clic a la i d'un personatge, podem veure totes les seves propietats:


Podem veure i modificar diferent característiques del personatge, algunes de les quals es poden modificar també amb diferents instruccions de l'Scratch. Si anem variant la direcció, veurem com afecta al personatge. Si combinem la variació de la direcció amb l'estil de rotació, veurem també com afecta la combinació d'ambdues propietats. Per canviar aquestes propietats en mode execució tenim aquestes instruccions:Cal que tinguem en compte que la direcció que donem al personatge no és com el sistema de coordenades al que estem acostumats.


Els valors de la direcció que hem de donar als personatges són els següents:

 • 90 és a la dreta.
 • -90 és a l'esquerra.
 • 0 és amunt.
 • 180 és avall.


I, òbviament, podem posar qualsevol valor entre -180 i 180 per a indicar una direcció concreta, on els valors positius assenyalen a la dreta i els negatius a l'esquerra:A més a més, les direccions són en mòdul 360. És a dir, podem sumar o restar a qualsevol dels valors un múltiple de 360 i la direcció serà la mateixa:


Original +360 +720 -360
Dreta 90 450 810 -270
Esquerra -90 270 630 -450
Amunt 0 360 720 -360
Avall 180 540 900 -180


Duplicar, eliminar i canviar la mida dels personatges

Els personatges que hi ha a l'escenari els podem manipular directament amb els botons que tenim a la zona emmarcada de color groc.Aquests quatre botons són:

 1. Tampó: Duplica el personatge on s'aplica el tampó, de manera que se'n crea un de nou a la zona de personatges
 2. Tisores: Elimina el personatge on s'apliquen les tisores, de manera que s'elimina de la zona de personatges
 3. Engrandir: Augmenta la mida del personatge
 4. Empetitir: Disminueix la mida del personatge


Crear nous personatges

Per afegir un nou personatge al nostre projecte tenim quatre opcions diferents.Aquestes quatre opcions són:

 1. Triar un personatge de la galeria de l'Scratch
 2. Dibuixar-lo nosaltres
 3. Pujar una imatge
 4. Fer una foto amb la càmera de l'ordinador per incorporar-la com a nou personatge


En qualsevol cas, si posteriorment volem modificar aquesta imatge, ens trobarem amb un editor d'imatges, el mateix que si volem partir d'un dibuix fet per nosaltres. Per accedir a l'editor d'imatges hem d'anar a la pestanya Vestits:Aquest editor d'imatges pot treballar en mode vectorial o en mode mapa de bits, amb aquestes dues aparences respectivament:Ambdós entorns de dibuix són molt similars i només difereixen en les eines pròpies de cada mode de dibuix. A més a més tots dos modes tenen un botó per definir on volem el centre de la imatge, que actuarà com a centre de rotació, si s'escau.Ara seria un bon moment per practicar amb els personatges, de jugar amb les diferents opcions que hi ha. Podem seguir les nostres intuïcions en utilitzar l'editor d'imatges. Cal tenir present que podem passar d'un mode a l'altre en qualsevol moment.


Dibuixar amb els personatges


Tots els personatges de l'Scratch tenen associat un llapis, que podem activar amb la instrucció baixa el llapis de la categoria Llapis i desactivar amb la instrucció puja el llapis. Si el llapis està actiu, quan es mou el personatge el llapis va dibuixant la seva trajectòria, la qual cosa ens permet fer dibuixos. Aquests dibuixos es fan sobre una capa que és comuna a tots els personatges, per això la instrucció neteja, situada a la mateixa categoria, no només esborra els dibuixos fets per un personatge, sinó tots els dibuixos que es trobin en la capa de dibuix.


D'altra banda, els personatges també tenen la instrucció estampa, que els permet deixar estampat a la capa de dibuix una imatge d'ells mateixos.Cal tenir en compte que la punta del llapis està situada al centre de rotació del personatge. Aquest llapis té associat un color, una intensitat i una mida que podem canviar de forma dinàmica amb les instruccions corresponents de la mateixa categoria.