Què és l'Scratch?

En aquest apartat trobarem una breu introducció a l'Scratch, d'on sorgeix i què ens aporta per plantejar-nos com a docents incorporar el treball amb un llenguatge de programació a l'aula.Més concretament es pretén donar resposta a les preguntes següents:


 • Què és l'Scratch?
 • Què ens permet fer?
 • Com és l'entorn?
 • Què aporta a l'educació?


L'Scratch és un entorn de programació creat al MIT –Massachusetts Institute of Technology– com a resultat de la recerca duta a terme en el Lifelong Kindergarten Group. És hereu directe del constructivisme de Piaget i posterior construccionisme de Seymour Papert (creador del LOGO dels anys setanta i vuitanta). L'Scratch aprofita els canvis tecnològics succeïts des d'aleshores per millorar substancialment la interfície de l'entorn i fer que l'objectiu de la programació d'ordinadors sigui la resolució d'un problema sense haver de preocupar-se de la sintaxi.


L'Scratch és un fenomen d'abast mundial. És més que un llenguatge o un entorn de programació, es defineixen a ells mateixos com a una comunitat d'aprenentatge creatiu amb diversos milions de projectes compartits. Qualsevol programa fet en aquest entorn es pot compartir amb la resta del món només prement un botó. La idea que hi ha és la de compartir per aprendre.


L'Scratch a l'educació

L'Scratch a l'educació s'ha de plantejar, doncs, per tal que els alumnes siguin creadors. Els docents no ens podem limitar a utilitzar l'Scratch per construir simulacions que els alumnes utilitzaran per aprendre conceptes curriculars de diferents àrees, sinó que hem de promoure el seu ús per a l'adquisició d'habilitats. Habilitats que acabaran incidint en els seus aprenentatges curriculars. Parlem de:

 • Creativitat
 • Resolució de problemes
 • Pensament estructurat i lògic
 • Perseverança i tolerància a la frustració


En aquest sentit la introducció de l'Scratch a l'aula implica plantejar reptes als alumnes en el sentit de la creació de jocs o d'històries interactives.


L'entorn de programació de l'Scratch

Quan anem a https://scratch.mit.edu arribem a una plana semblant a aquesta:Podem navegar per la web de l'Scratch i executar qualsevol d'aquests projectes compartits. Podem també veure com està fet i, si tenim alguna idea per ampliar-lo, podem fer-ne una versió, que formarà part de l'arbre de reinvencions del programa original.


Quan ens validem com a usuaris podem accedir al nostre espai de treball, que té aquest aspecte:En aquest entorn de treball podem distingir diferents zones, que en aquesta imatge estan marcades en diferents colors:

 • Carabassa: Les diferents categories de les instruccions. Cadascuna de les categories està identificada amb un color
 • Verd clar: Les instruccions corresponents a la categoria seleccionada. Les instruccions de cada categoria mantenen el seu color
 • Verd fosc: Zona dels personatges
 • Vermell: Escenari on s'executaran els nostres programes
 • Blau fosc: Botons per crear nous personatges o nous fons de l'escenari
 • Morat: Zona de programació. Podem crear nous programes arrossegant les instruccions de la zona verd clar
 • Rosa: Botons per engegar i aturar l'execució del programa
 • Groc: Botons per manipular els personatges de l'escenari
 • Blau cel: Zona de menús del programa
 • Negre: Motxilla. Espai on podem arrossegar programes o personatges per aprofitar-los en altres projectes


El programa es configura automàticament en l'idioma amb què tenim configurat l'ordinador. En qualsevol cas, si no està en català, podem anar a la icona del món i triar-lo.L'Scratch es pot utilitzar online, només cal donar-se d'alta a la seva web, però també existeix una versió offline (Scratch per descarregar).