Plaques Arduino

Les plaques Arduino us permeten introduir-vos en el món de la Robòtica i la programació. Existeix molta documentació disponible a Internet, però us hem fet una recopilació de materials de formació que us poden servir d'ajuda. 

Les seves aplicacions didàctiques són innumerables, tant com a controladores de processos o connectades altres dispositius, com ordinadors o dispositius mòbils, que els hi permeten interactuar amb el món real, proporcionant-los dades de diferents sensors o controlant diferents actuadors.

Consideracions prèvies

Placa Arduino

Entorns de programació en línia

Entorns de programació

Recursos de formació