Un dels pilars principals de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya és el foment de la cultura de la ciberseguretat des d’una perspectiva de 360 graus. Aquest impuls permet que la ciutadania assoleixi una competència digital plena, conscient i capacitada per a l’ús de les TIC i, en especial, en matèria de ciberseguretat i inclusió digital. I entenem la ciberseguretat com un element present en el nostre dia a dia, no només personal sinó també professional.

El curs recull els conceptes bàsics de la ciberseguretat i desenvolupa tots els elements de capacitació que els docents necessiten per treballar en el context educatiu actual, on les tecnologies digitals ja han esdevingut troncals.


Mòdul 1: Ciberseguretat dels sistemes físics: dispositius

Mòdul 2: Ciberseguretat de la informació: dades i arxius

Mòdul 3: Seguretat en les comunicacions i en la compartició d'informació

Mòdul 4: Identitats i perfils

Mòdul 5: Benestar i salut

Mòdul 6: Ètica i civisme


Materials elaborats per l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (2021)