Tauletes

Actualment hi han dos tipus de tauletes disponibles en el catàleg de Transformació digital. Les tauletes Android i l'iPad.

Índex