Perfils de la Linkat

Un perfil és un escriptori personalitzat que proporciona una interfície gràfica i un recull d'aplicacions destinat a un propòsit determinat.

Els perfils es troben en un paquet del tipus linkat-perfil-nom_del_perfil amb la seva instal·lació es crea automàticament un usuari relacionat amb el perfil al sistema sense contrasenya. Aquest usuari disposa d'un conjunt de programes i eines en línia degudament classificades per categories al seu escriptori.

Instal·lació

Hi ha dos formes d'instal·lar el programi, només cal fer una de les dues opcions:

Mode gràfic:

  1. Element de llista numeradaObrir des del menú Aplicacions / Eines del sistema / Administració / gestor de paquets Synaptic.
  2. Pressionar el botó Refresca.
  3. Pressionar el botó Cerca i realitzar la cerca dels paquets linkat-perfil.
  4. Fer botó dret a sobre del paquet amb el perfil que es desitja instal·lar i seleccionar Marca per a instal·lar.
  5. Fer clic al botó Aplica

Mode text:

Executar l'ordre següent:

sudo apt-get update && sudo apt-get install linkat-perfil-nom_del_perfil

Per exemple per instal·lar el perfil de diversitat:

sudo apt-get update && sudo apt-get install linkat-perfil-diversitat

Perfils disponibles