Índex

Contingut

Una vegada es té instal·lat un sistema de projecció interactiva a l’aula i s'ha après a realitzar una operació bàsica de configuració com és orientar, calibrar o alinear el tauler, hi ha tot un seguit de dinàmiques habituals a les aules que es poden fer amb un SPI sense necessitat de conèixer en profunditat ni usar el programari específic.

Usos dels sistemes de projecció interactiva