Índex

Contingut

Hi ha un gran ventall de sistemes de projecció interactiva en el mercat. Aquests sistemes poden consistir en un projector més la pissarra interactiva o simplement el projector amb la interactivitat incorporada. Cada un d'aquests sistemes porta el seu programari exclusiu. Aquest fet comporta que un centre es pot trobar amb diferents programaris a les seves aules o amb la necessitat d'adquirir sempre la mateixa marca. L’opció de no condicionar els centres a cap de les dues opcions exposades anteriorment, és el programari de codi obert i gratuït: Open-sankoré, explicat anteriorment.

Altres programes

Una altra opció seria utilitzar programaris en línia.