Nivells de progressió

El model de progressió del present marc s’estructura en tres etapes, cadascuna de les quals recull dos nivells. La nomenclatura alfanumèrica, presa del Marc comú europeu de referència per a les llengües, permet identificar cada etapa per una lletra (A, B i C) i cadascun dels nivells de desenvolupament per un nombre (1 i 2), on A i 1 determinen l’etapa i el nivell inicial.

Àrea 1. Compromís professional

Àrea 2: Continguts digitals

Àrea 3. Ensenyament i aprenentatge

Àrea 4. Avaluació i retroacció

Àrea 5. Empoderament de l’alumnat

Àrea 6. Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat