Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cmd:tac:cdd:nivells:competencia1.1 [2022/05/05 19:29]
mcastell
cmd:tac:cdd:nivells:competencia1.1 [2022/08/12 08:30] (actual)
mcastell [Nivell de progressió B2]
Línia 37: Línia 37:
 </​note>​ </​note>​
  
-[[cmd:​tac:​cdd:​nivells|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]]+[[cmd:​tac:​cdd:​nivells:index|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]]
  
 <​html><​br><​br><​br></​html>​ <​html><​br><​br><​br></​html>​
Línia 67: Línia 67:
 <​note>​**Indicadors d’assoliment**\\ <​note>​**Indicadors d’assoliment**\\
 **1.1.B2.1** Identifica i posa en pràctica usos complementaris de les eines de comunicació organitzativa respectant les polítiques d’ús acceptable establertes en el centre.\\ **1.1.B2.1** Identifica i posa en pràctica usos complementaris de les eines de comunicació organitzativa respectant les polítiques d’ús acceptable establertes en el centre.\\
-**1.1.B2.2** Col·labora en el desenvolupament o la millora del pla de comunicació del centre+**1.1.B2.2** Col·labora en el desenvolupament o la millora del pla de comunicació del centre.\\
 **1.1.B2.3** Dona suport, de manera informal, a altres docents, en la utilització correcta de les tecnologies per a la comunicació del centre. **1.1.B2.3** Dona suport, de manera informal, a altres docents, en la utilització correcta de les tecnologies per a la comunicació del centre.
 </​note>​ </​note>​
Línia 80: Línia 80:
  
  
-[[cmd:​tac:​cdd:​nivells|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]]+[[cmd:​tac:​cdd:​nivells:index|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]]
  
 <​html><​br><​br><​br></​html>​ <​html><​br><​br><​br></​html>​
Línia 123: Línia 123:
  
  
-[[cmd:​tac:​cdd:​nivells|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]]+[[cmd:​tac:​cdd:​nivells:index|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]] 
 + 
 +[[cmd:​tac:​cdd:​competencies:​index|{{:​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_competencies.png?200 |}}]]