Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cmd:tac:cdd:nivells:competencia1.1 [2022/05/05 16:35]
mcastell [Nivell de progressió A2]
cmd:tac:cdd:nivells:competencia1.1 [2022/08/12 08:30] (actual)
mcastell [Nivell de progressió B2]
Línia 1: Línia 1:
 ===== Competència 1.1 Comunicació organitzativa ===== ===== Competència 1.1 Comunicació organitzativa =====
  
-=== Etapa A ===+==== Etapa A ====
  
 Coneixement i aplicació en entorns controlats de les tecnologies digitals propostes per les administracions públiques o els titulars dels centres per millorar la comunicació i la projecció de la imatge institucional de l’organització. Coneixement i aplicació en entorns controlats de les tecnologies digitals propostes per les administracions públiques o els titulars dels centres per millorar la comunicació i la projecció de la imatge institucional de l’organització.
Línia 37: Línia 37:
 </​note>​ </​note>​
  
----- +[[cmd:​tac:​cdd:​nivells:index|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]] 
-[[cmd:​tac:​cdd:​nivells|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]]+ 
 +<​html><​br><​br><​br></​html>​ 
  
 ==== Etapa B ==== ==== Etapa B ====
Línia 65: Línia 67:
 <​note>​**Indicadors d’assoliment**\\ <​note>​**Indicadors d’assoliment**\\
 **1.1.B2.1** Identifica i posa en pràctica usos complementaris de les eines de comunicació organitzativa respectant les polítiques d’ús acceptable establertes en el centre.\\ **1.1.B2.1** Identifica i posa en pràctica usos complementaris de les eines de comunicació organitzativa respectant les polítiques d’ús acceptable establertes en el centre.\\
-**1.1.B2.2** Col·labora en el desenvolupament o la millora del pla de comunicació del centre+**1.1.B2.2** Col·labora en el desenvolupament o la millora del pla de comunicació del centre.\\
 **1.1.B2.3** Dona suport, de manera informal, a altres docents, en la utilització correcta de les tecnologies per a la comunicació del centre. **1.1.B2.3** Dona suport, de manera informal, a altres docents, en la utilització correcta de les tecnologies per a la comunicació del centre.
 </​note>​ </​note>​
Línia 77: Línia 79:
 </​note>​ </​note>​
  
----- 
-[[cmd:​tac:​cdd:​nivells|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]] 
  
-=== Etapa C ===+[[cmd:​tac:​cdd:​nivells:​index|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]] 
 + 
 +<​html><​br><​br><​br></​html>​ 
 + 
 +==== Etapa C ====
  
 Recerca, avaluació i disseny de noves estratègies de comunicació organitzativa en contextos educatius. Recerca, avaluació i disseny de noves estratègies de comunicació organitzativa en contextos educatius.
Línia 119: Línia 123:
  
  
----- +[[cmd:​tac:​cdd:​nivells:index|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]] 
-[[cmd:​tac:​cdd:​nivells|{{ :​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_nivells.png?​200|}}]]+ 
 +[[cmd:​tac:​cdd:​competencies:​index|{{:​cmd:​tac:​cdd:​nivells:​torna_competencies.png?200 |}}]]