Aquests materials s'han elaborat per a donar resposta a diverses modalitats formatives, tant per als materials de suport als cursos telemàtics oferts pel Departament d'Ensenyament com per a la seva utilització com a materials autoformatius.

Presentació

Consideracions prèvies

Competències digitals de l'alumnat