De l'aprenentatge electrònic a l'aprenentatge ubic

Treballar en entorns digitals permet la perdurabilitat de la informació, i facilita la seva actualització. La paperera de reciclatge és una de les icones més quotidianes d'aquests entorns, prou il·lustrativa de la permanència de la informació.

En aquests entorns, el docent pot facilitar materials digitals com un vídeo educatiu o unes diapositives que l'alumnat pot consultar tantes vegades com li siguin necessàries. També podem fer ús educatiu d'aquesta característica en el debats en línia on els estudiants poden recuperar les aportacions dels seus companys i extreure'n conclusions enriquides ( veure l'exemple d'activitat avaluada en la competència número 5 de secundària).

Els alumnes poden recuperar les seves evidències aprenentatge que, emmagatzemades en un espai digital donen lloc al dossier personal d'aprenentatge, esmentant a Llei d'Educació de Catalunya.

El dossier personal d’aprenentatge emmagatzema en suport digital i fa accessibles, d’acord amb el que el Departament estableixi per reglament, els documents i els objectes digitals que resulten de la producció intel·lectual de cada alumne o alumna durant el procés d’aprenentatge, des del darrer cicle de l’educació primària fins als ensenyaments postobligatoris. El contingut del dossier pot servir d’evidència en el procés d’avaluació. article 89.3 de la Llei d’educació de Catalunya (LEC).

Els documents de competències bàsiques de l'àmbit digital tracten el Dossier personal d'aprenentatge en la competència número 6. En el cas dels documents de primària el dossier personal d'aprenentatge es tracte abastament, i en el documents de secundària com element integrat a l'entorn personal d'aprenentatge, també conegut com a PLE per les seves sigles en anglès de Personal Learning Environment, en el document de secundària. Si cliqueu damunt la imatge podreu accedir a la competència corresponent.

Competència 6 (primària) Competència 6 (secundària)