De l'aprenentatge electrònic a l'aprenentatge ubic

L'aprenentatge mòbil, per la seva ubiqüitat, permet documentar l'activitat dels estudiants i fer-ne experiències d'aprenentatge riques sense estar supeditat a l'imperatiu de l'aula, incorporant l'emoció de la immediatesa.

Una interacció específica i ben adaptada al context pot millorar notablement el procés d'aprenentatge i l'assimilació de noves habilitats. Un exemple d'això és la BARCELONADA, projecte col·laboratiu de georeferenciació mòbil: