De l'aprenentatge electrònic a l'aprenentatge ubic

La valoració d'un sistema educatiu està relacionada amb la seva capacitat d'atendre, de la millor manera, a tots els seus alumnes, tal i com apunta el model d'escola inclusiva de Mel Ainscow, tenint en compte que la diversitat és la norma i no l'excepció.

La diversitat en el aprenentatges tornen a fer ser visibles durant la dècada dels anys 80 de la mà de Howard Gardner i la teoria de les intel·ligències múltiples, segons la qual, cada persona té una sèrie de potencialitats naturals que es veuen reflectides en el seu estil d'aprenentatge, i que per tant, en la manera com es produeix l'acomodació 1) del saber.

El treball en entorns digitals que faciliten l'accés a la informació i l'expressió del coneixement a partir de formats multimèdia, per exemple, i l'adaptabilitat dels dispositius, aporten noves estratègies a una metodologia respectuosa amb la diversitat dels estils d'aprenentatge.

En el següent vídeo 2) Eduard Punset entrevista a Howard Gardner per parlar sobre tecnologia i intel·ligències múltiples.

Tanmateix, cal tenir en compte que, tan bon punt la tecnologia digital entra a les escoles, es desenvolupen tot un seguit d'aplicacions digitals creades específicament per a l'atenció de les necessitats educatives especials, i sorgeixen investigacions que busquen la manera de compensar la pèrdua d'una funció o limitació funcional per aconseguir que la persona sigui capaç de realitzar una determinada activitat.

Les opcions són molt diverses, i les possibilitats de disseny d'activitats en entorns digital molt nombres. A la imatge es mostra un exemple de la possibilitat de traducció de codi oral al codi escrit amb força fidelitat, que pot inspirar noves tasques d'aprenentatge:

(Per a saber-ne més)

1) Va ser Jean Piaget qui va postular els conceptes d'assimilació i acomodació que expliquen, respectivament, els processos pels quals integrem nous elements als nostres esquemes mentals preexistents i de com aquests, modifiquen els nostres coneixement. Quan els nous coneixements queden aïllats dels sabers previs no es produeix un aprenentatge significatiu, els elements nous queden sense aplicació i s'oblidin, i per tant, no es pot produir l'acomodació,
2) Programa emès dins del programa de divulgació cièntifica Redes, el 23 de setembre de 20012