De l'aprenentatge electrònic a l'aprenentatge ubic

La computació mòbil, per permetre l'accés ubic de la informació, dona lloc a un nou sentit d'espai. Els límits entre els espais i allò que podem fer-hi canvia pel fet de disposar d'un dispositiu mòbil: enregistrar, fotografiar, prendre notes…i la possibilitat d'accedir a la informació i a la comunicació des de llocs molt diversos. En aquest sentit afirma.

Por cierto, el aprendizaje en una variedad de lugares y circunstancias siempre ha sido parte de la vida humana, pero el acceso a un saber estructurado a través de la tecnología hace que el lema del “aprendizaje en la vida real” sea una realidad concreta a un nivel sin precedentes. El aprendizaje ubicuo y el futuro de la ensenyanza.

La integració de la tecnologia s'entremescla amb l'experiència ordinària amb l'entorn com ho permeten, per exemple, les tecnologies de localització on es vincula la informació amb la seva ubicació.

La georeferenciació permet el desenvolupament de propostes didàctiques com ara el Mobile History Map. on els alumnes creen i desenvolupen projectes col·lectius mitjançant l’ús de la tecnologia mòbil, desenvolupadors actius en la creació d’itineraris i punts d’interès propers als seus centres educatius.

En el document de la UNESCO, Directrices para las políticas de aprendizaje móbil , es pot llegir l'estudi d'un cas que il·lustra abastament aquesta característica de l'aprenentatge mòbil.