Mòdul 3

Contingut

Presentació En aquest mòdul es planteja una situació al voltant de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura que permet tractar el tema des de diferents vessants:

  • La vessant tecnològica
  • La vessant metodològica
  • La vessant de creació d'activitats

Escenari 2: En una reunió de cicle de parvulari, surt en la conversa les dificultats que hi ha en la diversitat de nivells, sobretot a l'hora d'avançar en el proces d'aprenentatge. Arriben a l'acord d'investigar i descobrir l'ús de la pissarra digital i crear el racó de l'ordinador com a suport en activitats de llengua oral i escriptura per ajudar a cada alumne en el seu nivell.

En aquest mòdul es tractaran els següents continguts:

  1. Expressió oral
  2. Enregistraments d'àudio
  3. Comprensió escrita i programes interactius d'escriptura
  4. Expressió escrita
  5. L'expressió escrita i la pissarra digital
  6. Els texts lliures i els avantatges de l'ús de les TIC

Apartats