Mòdul 2

Contingut

En aquest mòdul es planteja una situació que permet tractar el tema de la visualització i compartició de continguts des de diferents vessants:

  • La vessant tecnològica
  • La vessant metodològica
  • La vessant de creació d'activitats

Escenari 2: A la reunió de pares i mares de P4 i de P5, les famílies han demanat si els mestres d'educació infantil els hi poden explicar com és l'adquisició de la lectura i de l'escriptura a educació infantil, com és aquest primer acostament al codi escrit.

Com és un tema complex i prou important per comentar en pocs minuts, els mestres decideixen informar-ho per altres canals de comunicació, de manera que no sigui només en les reunions d'aula on es parli d'aquest tema.

Una de les mestres va carregant fotos de les sortides en un blog que comparteix tota l'etapa. Decideixen obrir una pàgina nova al blog on el contingut documenti el procés de l'adquisició inicial de la lectura i l'escriptura, amb titulars, fotografies de les activitats que es van desenvolupant a les aules, vídeos (tipus píndoles) de com treballen els infants, textos curts i amb un llenguatge clar i directe… Es reparteixen els diferents estadis entre els tres nivells del cicle.

A l'hora també aprofitaran per mostrar les activitats que, amb recursos digitals, fan els infants. Volen ensenyar tant activitats dirigides que es fan en les diferents classes com aquelles en les que es parteix de la imaginació i la creació dels nens i nenes.

En aquest mòdul es tractaran els següents continguts:

  1. La fotografia digital
  2. El dibuix digital
  3. El blog educatiu
  4. Activitats
  5. Propostes metodològiques amb l'alumnat: racons de classe, tallers d'aula

Apartats