Configuració d'accés a NODES amb usuaris de Google

Per tal d'activar l'accés a NODES a través de Google (o Apps Education) cal seguir els passos següents:

Configuració a Google

Accediu a Google Developers Console amb qualsevol compte de google (el de la xtec és vàlid) i feu clic a Crear Proyecto.

Poseu un nom al projecte, creeu-lo i accepteu les condicions del servei.

Seguidament aneu a Credenciales del menú lateral esquerra i cliqueu a Pantalla de autorización de OAuth.

Aquí únicament heu d'omplir la casella del nom. És el que es mostrarà quan es demani autorització per a validar-se amb l'usuari de Google Poseu el que vulgueu i salveu. També aquí, si voleu podeu personalitzar el logotip.

Torneu a Credenciales i seleccioneu de nou Credenciales i a continuació cliqueu a Crear Credenciales i seleccioneu Id de cliente OAuth.

A la pantalla següent heu de seleccionar web i emplenar el formulari segons aquests criteris:

  • Origines de Javascript autorizados : http://agora.xtec.cat
  • URLs de redireccionamiento Autorizados : https://agora.xtec.cat/nomdelcentre/wp-content/plugins/wordpress-social-login/hybridauth/callbacks/google.php

On diu "nomdelcentre" heu de posar el vostre nom curt del centre (el mateix que surt a l'URL del vostre NODES).
Cliqueu a Crear, i a la pantalla següent preneu nota de les dades corresponents a ID de cliente i secreto de cliente, per exemple al Bloc de notes o al Gedit, ja que seran les que necessitareu per configurar a NODES.

Un cop creades les credencials anem a l'apartat Visión General | APIs de Google | APIs de medios sociales | Google+ API .

I a continuació, habiliteu l'API.

Configuració a Nodes

Accediu al vostre NODES amb l'usuari "admin" i aneu a l'apartat Opcions | WP Social Login. Ompliu els camps ID de l'aplicació i Secret de l'aplicació amb les dades obtingudes als punt anterior. Finalment, feu clic a Desa els paràmetres.

  • Accés a NODES amb usuaris de Google

Un cop configurat quan accediu a Nodes i feu clic a Entra per autenticar-vos, apareixerà la icona de Google, feu-hi clic. A continuació, apareixerà la pantalla d'autenticació de Google, un cop hàgiu posat les dades d'accés, el sistema us demanarà permís. Si heu personalitzat el logotip, podeu tenir una pàgina de validació com aquesta.