Control d'accés

Un cop configurat l'accés mitjançant comptes de Google, caldrà definir els dominis permesos, en cas contrari qualsevol usuari amb un compte de Google (tant Google Apps for edutacion, XTEC, Gmail…) podrà autenticar-se al vostre Nodes. Per fer-ho, cal anar a la pestanya Control d'accés i a l'apartat Filtra per domini de correu electrònic, on diu Llista de dominis afegiu els que considereu necessaris. Aquí pot ser interessant també afegir un missatge en cas de rebutjar la validació. Pot ser interessant validar-se amb un compte de google determinat (domini del centre), però no amb un gmail qualsevol. Cal posar un domini per línia i sense l'@ al davant.

Una altra forma de limitar l'accés al vostre Nodes és crear un llistat d'adreces de correu electrònic permeses. Aquesta opció seria recomanable quan són pocs els usuaris que voleu que s'autentiquin, per exemple, quan només voleu que accedeixi el professorat del centre.

Cal posar un usuari per línia.

En cas de no pertànyer a l'organització requerida, i si ho heu configurat com s'ha explicat anteriorment, rebreu un missatge com aquest.

Exemples de com aplicar filtres per controlar l'accés dels usuaris a la part privada de la web:

Vull que entri tothom:

 • Tots els filtres deshabilitats

Vull que entrin tots els usuaris que tinguin correu amb domini del centre:

 • Filtre de DOMINI habilitat
 • Introduir el domini del centre (sense @)

Vull que entrin un grup petit d'usuaris. Per exemple, només 20 professors per fer proves:

 • Filtre de LLISTA BLANCA habilitat
 • Introduir els correus dels 20 professors, un per línia

Vull que entrin tots els usuaris que tinguin correu amb domini del centre excepte 5 alumnes conflictius. Filtre LLISTA NEGRA habilitat

 • Introduir el correu dels 5 alumnes, un per línia
 • Filtre de DOMINI habilitat
 • Introduir el domini del centre (sense @)

Vull que entrin tots els usuaris que tinguin correu amb domini del centre i un grup de 50 professors i alumnes d'un altre centre per fer un projecte conjunt:

 • Filtre LLISTA BLANCA habilitat
 • Introduir el correu dels 50 professors i alumnes del centre convidat, un per línia
 • Filtre de DOMINI habilitat
 • Introduir el domini del centre (sense @)

Deshabilitar temporalment la validació:

 • Deshabilitar l'opció Permet autenticació a la secció Interruptor general