Tipus de rol

Per defecte, la web del centre només disposa d’un usuari/ària, l’usuari admin. Aquest usuari/ària pot crear-ne de nous amb diferents perfils:

  • Administrador: pot crear usuaris i gestionar l’aparença, menús i ginys de la web.
  • Editor: pot publicar articles propis i d’altres.
  • Autor: pot publicar articles propis directament.
  • Col·laborador: pot crear articles però els articles han de ser aprovats per un Editor o Administrador.
  • Subscriptor: pot entrar a la xarxa privada i afegir comentaris al mur i als fòrums dels nodes públics però no pot crear articles.

Podeu trobar més informació sobre els rols d’usuari aquí.