Gestió d'usuaris

Si anem a Tauler | Usuaris | Tots els usuaris trobarem una pàgina des d'on podrem gestionar massivament els nostres usuaris i fer accions de manera conjunta. Aquestes accions són:

  • Suprimir usuaris.
  • Canviar de rol.
  • Canviar de rol als fòrums.

També trobarem una botó per a afegir usuaris.

Addicció d'usuaris

És poc àgil haver d'introduir usuaris d'un en un, però a vegades, com quan tenim incorporacions d'alumnes fora de termini, ho haureu de fer. Teniu tres camps obligatoris: Nom d'usuari, correu i contrasenya. En cas de no tenir correu electrònic, ens el podem inventar, respectant sempre la sintaxi (no oblideu l'@). També haureu de triar un rol.

Perfil d'usuari

Des d'aquesta finestra podreu acabar de completar el vostre perfil. Aquesta és la única opció que tenen els usuaris subscriptors des del tauler.

Si voleu canviar o incorporar una foto al perfil, heu d'anar a la pestanya Extended Profile.

Camps de Perfil

Des de la pàgina Camps de perfil podem afegir noves entrada als perfils d'usuaris. Podem afegir simplement un camp nou, o un camp de node. En aquest cas afegirem una categoria nova al nostre registre.

A l'exemple, dins del camp de node nou que es diu Escola Joan Sallarès i Pla hem afegit un camp que es diu curs. Aquí hem triat una caixa de sel·lecció desplegable i hem afegit una entrada per a cada curs.

Aquest és el resultat dins de la pàgina de registre.