Usuari administrador

Per tal que l'espai Nodes del centre pugui enviar missatges de manera automàtica als dispositius mòbils dels usuaris haurem de crear un canal de Telegram i un "bot" que s'encarregui de publicar-hi les notícies de manera automàtica.

El primer pas és decidir qui serà l'usuari de Telegram que farà d'administrador i crearà tant el canal com el "bot".


Creació del canal públic del centre

L'administrador ha de tenir instal·lada en el seu mòbil l'app Telegram. La podeu instal·lar des de la botiga d'aplicacions corresponent (Android, iOS o Windows Phone).

Per crear el canal haurem de decidir tres coses: el nom del canal, una descripció i un nom curt per a l'enllaç. Per exemple, si el nom real del centre és Escola L'Arany podem utilitzar-lo també com a nom del canal. La descripció pot ser alguna cosa com ara Canal de l'Escola L'Arany, Notícies de L'Arany, etc.

Pel que fa a l'enllaç, cal evitar l’ús de majúscules, accents, espais i caràcters especials. Un bon nom d'enllaç podria ser larany.

S’haurà d’establir també una imatge o logotip del canal, altrament es mostraran les inicials. El logotip es mostrarà en un cercle, és convenient tenir-ho en compte per evitar que quedi escapçat. La mida de la imatge hauria de ser almenys de 256 x 256 pixels.

A continuació detallem amb captures de pantalla d’un mòbil el procediment que cal seguir.

En el menú de l’App de Telegram, triem Crea un canal. En el camp Nom del canal, escrivim el nom del Centre i triem l’opció Canal públic.

El nom d'usuari del canal es forma amb el caràcter @ i l'enllaç triat. En l'exemple anterior, el nom d'usuari del canal és @elmeucentre.

Apunteu el nom d'usuari del canal, després el necessitarem per acabar el procés de configuració

Quan es crea el canal, l'usuari que el crea esdevé administrador del canal. És important doncs que la persona que crea el canal pertanyi a l'equip directiu del centre o compti amb el seu coneixement i responsabilitat delegada.

L'administrador ha de ser conscient que qualsevol comentari que enviï des de l'app Telegram del seu mòbil es difondrà a tots els usuaris subscrits al canal. Això ofereix possibilitats interessants si la persona administradora està autoritzada a enviar informacions concretes al canal, però representa també un risc si no se'n fa un ús responsable.